โครงการ 1 อิ่ม

” จากวันหนึ่งที่ กสศ.เล่าถึงปัญหาของเด็ก ๆ
หลายแสนคนที่ต้องอดมื้อกินมื้อและไม่ได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอในช่วงปิดเทอมที่ยาวขึ้น
จากวิกฤติโควิด19 ตอนนี้ และทาง Dr.JiLL
ก็ได้เล่าถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นอีกพลัง
ที่อยากจะร่วมเติมเต็มมื้ออาหารที่ขาดหายไป
ของเด็กๆในครั้งนี้
ขอบพระคุณแทนน้องๆทุกคนมากครับ
ที่ทุกอย่างพอเหมาะพอดี 🙂 “

” โครงการ 1 อิ่ม “ 

Dr JiLL PLUS × พี่ตูน Bodyslam
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย
Dr.JiLL PLUS
ทุกขวด ร่วมเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กๆ

” โครงการ 1 อิ่ม ” คือ ?

” 1 อิ่ม ” เป็นโครงการแรกที่ Dr.JiLL ตั้งใจตอบแทนสังคม นำโดย ” พี่ตูน บอดี้สแลม “ (อาทิวราห์ คงมาลัย) เป็นกระบอกเสียงแคมเปญของโครงการนี้ จุดประสงค์ของโครงการคือช่วยเหลือเรื่องอาหารโภชนาการแก่น้อง ๆ ที่ขาดแคลน โดยที่มาของโครงการเริ่มมาจากมีเด็ก ๆ ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ต้องพึ่งอาหารกลางวันจากโรงเรียน แต่เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด – 19 ทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นต้องหยุดเรียนอยู่บ้านส่งผลให้ไม่มีอาหารรับประทานตามหลักโภชนาการ เด็กๆที่ขาดแคลนมากถึงขึ้นรับประทานข้าวกับเกลือเลยก็มี พวกเราเชื่อว่าแม้ไม่มีวิกฤตโรคระบาดนี้ ประเทศไทยก็ยังคงมีเด็กจำนวนมากที่ขาดการเข้าถึงของโอกาส รอคอย และต้องการความช่วยเหลืออยู่ พวกเราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดความร่วมมือกันระหว่าง  ดร.จิล กับพี่ตูนขึ้น โครงการนี้พี่ตูนรับเป็นผู้ประสานงานส่งต่อให้องค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนให้ทั่วถึง ซึ่งถ้าเด็กๆได้รับอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้พวกเขามีพัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้าน

Happiness = ความสุข
Sharing = การแบ่งปัน
Imagination = การมีจินตนาการ
Susscess = ความสำเร็จ
Appreciation = การเห็นคุณค่า

โดยทุกการสั่งซื้อเซรั่ม dr.jill กล่องบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ Dr.JiLL PLUS (กล่องคุณคริส หอวัง) ซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายพร้อมกับวันที่เริ่มโครงการ (1 มิถุนายน 2563) สังเกตสินค้าที่ร่วมรายการจะมีสติ๊กเกอร์โครงการติดอยู่ที่ด้านล่างของกล่องด้านคุณนิชคุณ หรเวชกุล คุณลูกค้าจะได้ร่วมบริจาคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดร.จิล  1 กล่อง  = 1 อิ่ม = 1 มื้อและรับของที่ระลึกเป็นถุงผ้าพร้อมลายเซ็นต์พี่ตูน Bodyslam ทุกออเดอร์ พวกเราดีใจที่ได้ทำโครงการร่วมกับพี่ตูน ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หลาย ๆ คน รวมถึงน้อง ๆ เยาวชนทั้งทางด้านดนตรี ด้านความเสียสละ ด้านกีฬา และการวางตัวที่สุภาพอ่อนน้อม  พวกเราคาดหวังว่าความตั้งใจส่งอิ่มนี้ถึงน้อง ๆ จะได้ถึง 100,000 อิ่ม ภายในระยะเวลาโครงการ เพื่อให้น้อง ๆ ได้อิ่มท้อง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป และพวกเราหวังว่าลูกค้าได้อิ่มใจในการร่วมบุญกับ dr.jill และพี่ตูนกันนะคะ โครงการนี้ดำเนินการภายใต้ Dr.JiLL PLUS คำว่า ” PLUS ” ที่เพิ่มเข้ามา เพราะ ” เรามีนโยบายต้องการ PLUS สิ่งที่มากกว่าธุรกิจ คือ การตอบแทนสังคม ” ทีมงานได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับโครงการ 1 อิ่ม มาให้คุณลูกค้าด้านล่างนี้ด้วยค่ะ

Dr.JiLL PLUS มากกว่าธุรกิจ คือการตอบแทนสังคม

ชื่อโครงการ : ” 1อิ่ม ” (ONE GIVE) ร่วมเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กๆ

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ที่ส่งผลกระทบจนเกิดวิกฤตในวงกว้าง ทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะด้าน สาธาณสุข ด้านการดำเนินชีวิตในสังคม และด้านเศรษฐกิจ โควิด19 ยังส่งผลกระทบไปยังเด็กและเยาวชน ที่ต้องหยุดเรียนเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ด็กๆเหล่นี้ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ที่ต้องมาพึ่งอาหารกลางวันที่โรงเรียน ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน ขาดการเข้าถึง1ในปัจจัย4 คือ อาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการจึงเป็นที่มาของ “โครงการ 1อิ่ม” (ONE GVE) ซึ่งเมื่อเด็กๆได้รับอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้พวกเขามีพัฒนาการที่หมาะสมในทุกด้าน เช่น Happiness = ความสุข / Sharing =การแบ่งปั้น/ Imagination = การมีจินตนาการ / Susscess = ความสำเร็จ Appreciation = การเห็นคุณค่า

วิธีการดำเนินการ การสั่งซื้อ เซรั่ม Dr.JiLL G5 ESSENCE PLUS ทุกๆขวด=1 อิ่มของน้องๆ ผู้ยากไร้ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ส่งต่อไปยังเยาวชนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์โครงการ 1อิ่ม เพื่อให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติได้มีอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตในทุกๆด้านของเยาวชน ในมื้อกลางวันขณะที่โรงเรียนปิด แต่เด็กๆยังต้องการมื้ออาหารเพื่อให้พวกเขาร่วมก้าวข้ามผ่านวิกฤตตอนนี้ไปพร้อมๆกัน

เป้าหมายโครงการ 1อิ่ม ระดมทุน จัดหาค่าอาหารให้แก่เด็กๆยากจน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้มีอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และสร้างเสริมความแข็งแรงทั้งร่างกาย สมอง และอารมณ์ พร้อมเติบโตเป็นกำลังของชาติต่อไป

การประชาสัมพันธ์โครงการ 1อิ่ม มีพี่ตูน บอดี้สแลม เป็นกระบอกเสียงหลัก และมีเหล่าดารา ศิลปิน ใน Dr.JiLL Family ร่วมเป็นกระบอกเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ รายการทีวีต่างๆ

ระยะเวลาโครงการ ” 1 อิ่ม “ เริ่ม 1 มิถุนายน –  ปัจจุบัน

Q : ” 1 อิ่ม ” = 1 มื้อ ใช่ไหม ?

A : ใช่ค่ะ

Q : ซื้อ dr jill 1 ขวดจะไปถึงเด็ก ๆ กี่บาท ?

A : 1 ขวด = 1 อิ่ม = 60 บาท  

Q : เงินที่ได้จะไปช่วยเหลือเด็กที่ไหนบ้าง ?

A : ทาง Dr.JiLL ส่งมอบเงินให้พี่ตูนประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ส่งถึงเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนค่ะ

Q : โครงการ 1 อิ่ม ต้องการเงินเท่าไหร่ถึงจะครบ ?

A : ทาง Dr.JiLL ตั้งใจมอบจำนวน 100,000 อิ่ม (1 อิ่ม = 60 บาท) ให้กับเด็ก ๆ ค่ะ

Q : หมดโควิด-19 เด็ก ๆ ยังจะได้อยู่ไหม ? / โรงเรียนเปิดแล้วเด็ก ๆ ยังต้องการความช่วยเหลือไหม ?

A : ยังมีเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนอาหารอยู่ พี่ตูนจะประสานงานส่งถึงเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนค่ะ

Q : อาหารที่เด็กได้รับมีอะไรบ้าง ?

A : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาหารในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันค่ะ

Q : หลังจากหมดโครงการนี้ ยังจะมีโครงการอื่น ๆ อีกไหม

A : ทาง Dr.JiLL อาจจะมีการร่วมโครงการอื่น ๆ กับพี่ตูนต่อไปค่ะ ร่วมทำบุญกันนะคะ

การซื้อ Dr.JiLL 1 ขวด ได้อะไรบ้าง ?

  • เซรั่มDr.JiLL G5 Essence PLUS 30 mL. 1 ขวด
  • สเปรย์แอลกอฮอล์ 1 ขวด
  • ถุงผ้าพร้อมลายเซ็นพี่ตูน 1 ใบ
  • ได้ร่วมบริจาคมื้ออาหารให้กับเด็กๆที่ขาดแคลน
  • จัดส่งด่วนฟรีทุกวันทั่วประเทศ
  • กทม. ปริมณฑล ส่งแมสเซนเจอร์ภายในวันที่สั่งฟรี
ทุก ๆ บาทของคุณสามารถเป็นบริจาคได้ทุกวันไม่ต้องเปลี่ยนLifestyleใด ๆ เลย
เพราะสินค้าที่เราใช้ได้ในทุกวันมีส่วนร่วมในการบริจาคและสามารถทำได้ต่อเนื่อง
ผิวหน้าดีขึ้นแล้วยังทำให้น้อง ๆ อิ่มท้อง และเราได้อิ่มใจครับ
” เราจะมีความสุขแค่ไหน ถ้าเงินที่เราจ่ายไปสามารถทำประโยชน์ให้กับทุก ๆ คน “

โปรโมชั่นพิเศษ เซรั่ม Dr.JiLL ยอดขายอันดับ 1

Best Seller สินค้าขายดี

ลดครึ่งราคา

(ราคาปกติขวดละ 2,590 บาท

เก็บเงินปลายทางฟรี ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน

ข้อมูล Dr.JiLL เพิ่มเติม

โครงการ 1 อิ่ม

1 อิ่ม เป็นโครงการแรกที่ Dr.JiLL ตั้งใจตอบแทนสังคม นำโดย ” พี่ตูน บอดี้สแลม ” (อาทิวราห์ คงมาลัย) เป็นกระบอกเสียงแคมเปญของโครงการนี้ จุดประสงค์ของโครงการคือช่วยเหลือเรื่องอาหาร

อ่านเพิ่มเติม »